Hotele i smještaj u Zagrebu možete naći po različitim cijenama. Lokacija i kvaliteta odrediti će cijenu hotela i smještajnih kapaciteta. Cijene hotela u Zagrebu kreću se između 450 i 800 kn.

Smještaj u Zagrebu možete potražiti u obliku motela, prenoćišta ,soba i apartmana. Navedeni su povoljiniji a istovremeno mogu pružiti kvalitetniji smještaj.

Sobe i Apartmani Altis nude vrhunsku kvalitetu smještaja po iznimno povoljnim cijenama.

U ponudi imamo dvokrevetne sobe po akcijskim cijenama od 280 kn po noćenju!!

Hoteli smještaj u Zagrebu